loading

ÖZEL GÜVENLİK VE YETKİLERİ

Özel Güvenlik, gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, zilyetlik hakkı, işletme yönetimi hakları, mülkiyet hakkı ve diğer hakların saldırıya uğramamasını sağlamak amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı bir nitelikte sunulan güvenlik ve koruma hizmetlerini ifade eder. Güvenlik ihtiyacı tarih boyunca var olmuş ve zaman içinde evrim geçirmiştir. Günümüzde, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra özel güvenlik firmaları da toplumsal düzenin sağlanması amacıyla yasalar çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Bu sektör, belirlenen yetki ve yükümlülükler doğrultusunda faaliyet göstererek güvenlik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlar.

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

BİNA, SİTE ve TESİS GÜVENLİĞİ

Bina, site ve tesis güvenliği, modern yaşamın temel bir unsuru olarak öne çıkmaktadır.

Site sakinlerinin onayıyla girişin kontrol altına alınması, araç otoparklarında düzenin sağlanması, bina içi güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli devriye hizmetleri ile dış güvenliğin sağlanması gibi adımlar, sakinlerin güvenliğini artırmakla kalmayıp, çevredeki topluluğun genel güvenliğine de olumlu bir katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, siteye gelen hizmetlerin kontrollü ve kayıtlı olarak yapılması, potansiyel güvenlik risklerini minimize etmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu önlemler, bina, site ve tesislerin güvenliğini sağlamak adına kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır.
thumb
thumb
HİZMETLERİMİZ

ENDÜSTRİYEL ALAN GÜVENLİĞİ

Fabrika güvenlik hizmetleri, giriş-çıkış kontrolü, çevre güvenliği, yangın önlemleri ve özel istekler doğrultusunda uzman özel güvenlik görevlileri aracılığıyla gerçekleştirilen ortak keşif çalışmalarıyla sağlanmaktadır. Bu hizmet kapsamında fabrika, depo ve endüstriyel tesislerde, işletmenin taleplerine uygun iç ve dış tehditlere karşı etkili güvenlik önlemleri alınmakta, görevlendirilen güvenlik personeline özel eğitimler verilerek güvenliği maksimum seviyeye çıkarmak hedeflenmektedir.

Fabrika güvenlik hizmetlerinin işletmenin istekleri doğrultusunda, kesintisiz bir şekilde iç ve dış tehditlere karşı önlem almayı amaçlıyoruz. Güvenlik görevlilerine özel eğitimler verilerek, fabrika güvenliğini en üst düzeye çıkarmak konusunda iddialıyız.
HİZMETLERİMİZ

İŞ MERKEZİ ve PLAZA GÜVENLİĞİ

Bünyemiz, iş merkezi ve plaza güvenliği konusunda sağladığı profesyonel hizmetlerle müşterilerine güvenli ve kontrol altındaki bir iş ortamı sunmaktadır. Bina girişlerinde, izinsiz ve yetkisiz kişilerin engellenmesi için çalışıyoruz. Binada görev yapan personelin ziyaretçilere kontrollü erişimini düzenleyerek, kayıtlı ve haberli bir şekilde istenilen noktalara gitmelerini sağlıyoruz.

Ayrıca, bina içerisine gelen kurye, posta ve diğer evrakların, ilgili kişilere haber verilerek güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlıyoruz. Acil durumlar ve tahliye prosedürleri için önceden hazırlanan koruma ve güvenlik planlarıyla, anında müdahale ve koordinasyonu sağlayarak binanın güvenliğini maksimum düzeyde tutuyoruz. Müşterilerimize sağladığımız bu kapsamlı hizmetlerle, iş merkezlerinin ve plazaların güvenliğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
thumb
thumb
HİZMETLERİMİZ

OKUL ve EĞİTİM KURUMLARI GÜVENLİĞİ

Etkili bir öğretim ortamının sağlanabilmesi için, öğrenci ve çalışanların kendilerini güven içinde hissetmeleri önemlidir. Okulun her köşesinde, öğrencilerin evlerindeki gibi güvende olmaları gereklidir. Bu bağlamda, arkadaşlarından gelebilecek şiddet olaylarına karşı güvenlik, her türlü istismara karşı güvenlik ve psikolojik-duygusal güvenlik (alkol, uyuşturucu vb. zararlı alışkanlıklara karşı güvenlik) gibi unsurlar, öğrencilerin sağlıklı bir öğrenme ortamında bulunabilmesi için önemli faktörlerdir.

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınması gereken önlemler doğrultusunda; arkadaşlar arasındaki şiddet olaylarından korunma, istismara karşı güvenlik sağlama ve öğrencilerin psikolojik-duygusal sağlığını koruma amacını taşıyoruz. Bu unsurların bir araya gelmesiyle, okul ortamında öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri ve etkili bir öğrenme deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz.
HİZMETLERİMİZ

HASTANE GÜVENLİĞİ

Hastane ve sağlık tesislerinde uygulanan özel güvenlik hizmetleri, özellikle hassas bir konu olup birçok zorluğu içinde barındırmaktadır. Güvenlik hizmeti sağlanan kişiler arasında hasta bireyler, hastalarını getiren yakınları, ziyaretçiler, doktorlar ve tüm hastane personeli bulunmaktadır. Bu kişilerin psikolojik özellikleri, sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, sağlık kurumlarının halka açık olması ve adli olaylara sıkça rastlanılması gibi faktörler, hastane güvenlik hizmetlerinin önemini artırmaktadır.

Hastane güvenlik hizmetlerinin zorluklarını göz önüne aldığımızda, bu faktörlerin, sağlık kurumlarında çalışan personelin ve hastaların güvenliğini sağlamak adına özel bir öneme sahip olduğunun bilincinde hareket ediyoruz.
thumb
thumb
HİZMETLERİMİZ

LİMAN GÜVENLİĞİ

Dünya ticaretindeki serbestlik artışıyla birlikte, limanlar ve gemiler suçluların potansiyel hedefleri haline gelmiş, bu durum üst düzey güvenlik tedbirlerini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, sunduğumuz özel güvenlik hizmetleri ile müşterilerimizin karşılaşabileceği risk ve tehditleri en aza indirme, faaliyetlerini en güvenli ortamda sürdürebilme amacını taşıyoruz.

Çevre güvenliği, güvenlik kontrol noktaları, liman giriş-çıkış kontrolleri, devriye hizmetleri, arama işlemleri ve acil durum prosedürleri gibi hizmetlerle, müşterilerimize özel çözümler sunarak deniz ticaretindeki güvenlik ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılıyoruz. Bu sayede, liman ve gemilerin güvenliği konusunda kaçınılmaz olan tedbirleri alarak müşterilerimizin faaliyetlerini emniyetli bir şekilde sürdürmelerine destek oluyoruz.
HİZMETLERİMİZ

TURİZM ve OTEL GÜVENLİĞİ

Son yıllarda Türkiye'nin turizm sektöründeki gelişmeler, turistik konaklama hizmetlerinde güvenlik meselesini ön planda tutmaktadır. Bu bağlamda, FİB GÜVENLİK, otelcilik sektörüne uygun ve Uluslararası Standartlarda güvenlik önlemleri sunarak genel güvenlik standartlarının ötesine geçmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte oteller, çeşitli güvenlik sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Bu sebeple, FİB GÜVENLİK, otellerin alması gereken güvenlik önlemlerinin sadece kapının girişinde güvenlik personeli bulundurmakla sınırlı olmadığını anlamakta ve güvenlik tedbirlerini buna göre uygulamaktadır.
thumb
thumb
HİZMETLERİMİZ

İNŞAAT ve ŞANTİYE GÜVENLİĞİ

Ülkemizde, inşaat sektörü geniş bir yelpazeye yayılan bir alandır ve konut, yol, baraj, liman, köprü gibi tesisleri üreten kuruluşları, bu yapılarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olan tüm sanayi kuruluşlarını içermektedir. Yapıların fikir aşamasından sahaya inilmesine kadar olan süreçte, FİB GÜVENLİK olarak projeyi bütünlük içinde analiz edip güvenlik stratejilerini oluşturarak, inşaat sektöründe güvenliği sağlamaktayız.

İnşaat sektörü, hem kamu sektörü inşaatlarını hem de özel sektör inşaatlarını kapsar. Özel sektör inşaatları, gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları veya yaptırdıkları bina ve tesisleri içerirken, kamu sektörü inşaatları, ülke yararına yapılan sabit nitelikteki yapıları ifade etmektedir. Bu çerçevede, FİB GÜVENLİK olarak inşaat sektörünün tüm alanlarında güvenlik stratejileri geliştirerek, projelerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlamaktayız.
HİZMETLERİMİZ

TRANSFER GÜVENLİĞİ

FİB GÜVENLİK olarak, kıymetli evrak, para, koleksiyon ve benzeri değerli malzemelerin transferi sırasında ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenli çözümler sunmaktayız. Bu kapsamda, uzman personel ve gerekli ekipmanlar, özellikle zırhlı araçlar ve silahlar, transfer sürecini en üst düzeyde güvence altına almak amacıyla temin edilmektedir. Müşterilerimize sağladığımız hizmetle, transfer işlemlerini hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Değerli evrak ve malzemelerin taşınması sırasında karşılaşılabilecek potansiyel risklere karşı alınan önlemler, FİB GÜVENLİK olarak sunduğumuz hizmetin temelini oluşturur. Profesyonel personel ve güvenlik ekipmanları ile transfer sürecini güvenli bir şekilde yöneterek müşterilerimizin değerli varlıklarını koruma konusundaki hassasiyetlerine yanıt veriyoruz.
thumb
thumb
HİZMETLERİMİZ

ORGANİZASYON GÜVENLİĞİ

Müşterilerimizin fuar, konser, yarış, müsabaka gibi dönemsel veya tek seferlik etkinliklerinde, katılımcıların, ekipmanların ve etkinlik alanının güvenliğini sağlamak amacıyla özel organizasyon güvenliği hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda, etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan izinler 5188 sayılı yasa gereğince müşteri adına alınmakta ve gerekli bildirimler yapılır.

Fuar, defile, konser, sergi, toplantı, sportif faaliyetler, seminer ve açık hava etkinlikleri gibi çeşitli organizasyonlarda FİB GÜVENLİK, profesyonel bir ekip ve özel güvenlik önlemleriyle etkinlik alanlarını güven altına alır. Müşterilerimizin organizasyonlarını güvenli, sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri için gereken tüm güvenlik tedbirlerini titizlikle uygularız.
Bize Ulaşın
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?